Ostukorv
€0.00 (0)

Dentapen

patareitoitega injektor

 

 

Alates: €73.81

hind
hinnale lisandub käibemaks

Näidustused

DENTAPEN on mitte-steriilne, juhtmevaba ja mootoriga seade mille toiteallikaks on liitium-ioonaku. Seadme kasutusotstarbeks on toetada arste hambaravis kasutatava anesteesia süstimisel.

Dentapeni kasutatakse koos:

 • padruni (ampulli) hoidikuga, mis on kokkusobiv enamiku1,7/1,8ml/2,2ml anesteesia padrunitega turul ja standardsete hambaravis kasutatavate nõeltega (viide DP03, DP05 või DP07);
 • sõrmehoidikuga DENTAPENI ja padruni hoidiku ühendamiseks ja DENTAPENI aktiveerimiseks (viide DP02 või DP04),
 • ühekordselt kasutatavate kaitsekilekottidega, et kaitsta DENTAPENI töö ajal (viide PS02)
 • rõngastihendiga aktiivse aspireerimise võimaldamiseks (viide OR01),
 • 6V/170 mAh liitium akuga (IEC60086-4sertifikaat) (viideBP04). Teiste tarvikute kasutamine võib kahjustada DENTAPENI tööd.

ÜLDISED SOOVITUSED

DENTAPEN on ainult kutsealasel eesmärgil kasutamiseks. Kasutamise ja tulemuste eest vastutab üksnes kasutaja, kes vastutab ainuisikuliselt süstimise tehnika ja anesteesia manustamise näidustuste ja vastunäidustuste hindamise eest.
Kasutajal on toote kasutamine lubatud ainult pärast tootega põhjalikku tutvumist ja kasutusjuhendi lugemist.

Enne kasutamist:
• veenduge alati, et DENTAPEN töötab õigesti;
• kontrollige aspireerimise rõngastihendit.  

ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL

Avatud ja kahjustatud pakendeid ärge kasutage.
Aku sisestamisel ei tohi puudutada klahve.
Keelatud on DENTAPENI või aku steriliseerimine.
DENTAPENI muutmine võib põhjustada rikke.
Järgige elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid (vt viimast lehekülge). DENTAPEN tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
DENTAPEN tuleb hoida eemale veest ja kemikaalidest.
DENTAPENI ei tohi kasutada tuleohtlikus keskkonnas.
Kõrvaldage padruni hoidik, sõrme haaratsid või aku vastavalt kohalikele keskkonnanõuetele.
Väärkoheldud aku võib tekitada tulekahju või keemiliste põletuste ohu. Akut ei tohi uuesti laadida, avada, kõrvaldada tules, paigaldada tagurpidi, segada teiste akutüüpidega, lasta lühisesse, võtta osadeks, kuumendada temperatuurini üle 100 °C (212 °F) või tuhastada.

KÕRVALMÕJUD JA VASTUNÄIDUSTUSED

Kasutaja vastutab nende kasutusjuhendite lugemise ja järgimise eest, et vältida võimalikke kõrvalmõjusid ja kaebuseid.
Võimalike kõrvalmõjude ja vastunäidustuste põhjuseks võivad olla koos DENTAPENIGA kasutatud tooted (nt anesteesia padrun, nõel jne). 

KÄITLEMISE TINGIMUSED

Screenshot 2020-09-10 at 14.35.49

DENTAPENI on soovitatav hoida ja transportida originaalpakendis. 

PUHASTAMINE 

Patsientide vahetamisel tuleb tagada DENTAPENI puhtus. Pärast igakordset DENTAPENI kasutamist:

 • vajutage tagastusnuppu, et tuua juhtkruvi (vedelikuta) tagasi lähteasendisse;
 • pühkige DENTAPENI hoolikalt niiske lapiga (Dentapen seadet tuleb puhastada A-standard alkoholilapiga), et eemaldada igasugune nähtav orgaaniline mustus (nt vere jäägid) ja anorgaanilised soolad. Sõrmehoidikud ja padruni hoidikud saab teineteisest eraldada ja autoklaavida 3 minutit temperatuuril kuni 135°C / 275°F. Pärast mitmekordset autoklaavimist võivad need näida kulunud – regulaarse asendamise üle otsustab hambaarst.

Hoiatus:

DENTAPENI, selle kruvisid või tarvikuid ei ole lubatud uputada, leotada või pihustada mistahes vedelikega.
Ärge kasutage DENTAPENI puhastamiseks automaatpesurit.
Veenduge, et DENTAPENI pindadel puuduvad puhastamist takistavad kahjustused.
Ärge kasutage DENTAPENI, kui seda ei saa põhjalikult puhastada. 

KOKKUPANEMINE JA KASUTAMINE 

Screenshot 2020-09-10 at 14.36.11

1.Paigaldage aku.
2.Paigaldage padrun padruni hoidikusse.
3.Ühendage padruni hoidik sõrmehoidikutega.
4.Libistage DENTAPEN ühekordselt kasutatavasse, ühendage sõrmehoidikud korpusega ja pöörake kuni kuulete klõpsu.
5.Ühendage nõel padruni hoidikuga, aga ärge eemaldage nõela korki.
6.Vajutage SISSE/VÄLJA nuppu (automaatne süstimine). Roheline LED tähendab, et seade on SEES ja kasutamiseks valmis.  Kui sisse/välja LED on oranž või punane, vahetage aku.
7.Eemaldage nõela kork ja pöörake padruni hoidikut, et valida nõela soovitud suund. Nõela korgi eemaldamine siis, kui seade on välja lülitatud, võib põhjustada anesteetikumi lekkimise.
8. Valige manustamise kiirus, rambi režiim või ligamentide vaheline režiim.
9. Süstimiseks suruge sõrmehoidikute ülaosale (vajutus aktiveerib süstimise).Teine vajutus peatab süstimise. Süstimine peatub automaatselt, kui anesteetikumi padrun on tühi.
10. DENTAPEN lülitub automaatselt välja kui seda ei kasutata (4 minuti pärast). 

Screenshot 2020-09-10 at 14.43.22

DENTAPEN mitteaktiivne: 

 • Roheline LED: aku on vahetatud
 • Oranž LED: aku tase on madal
 • Punane LED: aku vajab vahetamist

DENTAPEN aktiivne: 

Ligamentide vaheline režiim:

 • Vilkuv sinine LED: madal rõhk
 • Aeglaselt vilkuv lilla LED: eeldatav rõhk
 • Kiirelt vilkuv lillla LED: kõrge rõhk Muud režiimid:
 • Aeglaselt vilkuv sinine LED: eeldatav süstimise rõhk

9.Süstimiseks suruge sõrmehoidikute ülaosale. Teine vajutus peatab süstimise. Süstimine peatub automaatselt, kui anesteetikumi padrun on tühi. 10.DENTAPEN lülitub automaatselt välja kui seda ei kasutata (4 minuti pärast). 

Märkus: 

liigse rõhu korral DENTAPEN peatub ka süttib oranž LED. Paigutage nõel ümber ja süstige uuesti.
Aspireerimiseks peab hambaarst vajutama aktiveerimise nupule lühikese aja jooksul kaks korda. DENTAPEN genereerib ise aspireerimise. Selleks tõmmatakse kolb tagasi ja hoitakse paar sekundit paigal. See võimaldab hambaarstil kontrollida, kas padrunisse satub verd. Vere märkamisel peab hambaarst nõela süstekohast eemaldama, asendama padruni uuega ja teostama uue süste. 

Kui rõngastihend on pragunenud või kulunud tuleb see enne kasutamist asendada: tõmmake kolb välja (seade peab olema kokkupandid), eemaldage rõngastihend ja libistage kolvi otsas asuvasse soonde uus rõngastihend. 

GARANTII 

DENTAPENI garantiiperiood on 24 kuud.
Tarvikute (välja arvatud aku, rõngastihendite ja ühekordselt kasutatavate kaitsete) garantiiperiood on 3 kuud.

SELGITUSED

Screenshot 2020-09-11 at 14.39.47

Pakend

Dentapen komplekt: 1 injektor, 7 ampullihoidikut, 5 standard-sõrmehoidikut, 2 Nerve-block sõrmehoidikut, 3 patareid, 25 kaitsekilekotti
-Refill Standard sõrmehoidikud: 5 tk
-Refill Sõrmehoidikud Spix: 5 tk
-Refill Ampullihoidikud: 5 tk
-Refill Patarei: 10 tk
-Refill ühekordsed kaitsekilekotid: 250 tk