Ostukorv
€0.00 (0)

Endomethasone N

tsinkoksiideugenooli-põhine juurekanali täidismaterjal

Alates: €108.82

hind
hinnale lisandub käibemaks

Näidustused

Juurekanali püsiv täitmine ja sulgemine, mille käigus kasutatakse gutta percha tihvtide süstemaatilist sisestamist.

Vastunäidustused

Allergiarisk mistahes koostisainete vastu, eriti kokkupuutel igemetega.

Omadused ja eelised

 • Kanalisse lihtsalt sisestatav täidispasta.
 • Röntgenopaakne, võimaldades lühi- ja pikaajalist jälgimist.
 • Pärast kõvastumist pasta ei resorbeeru ega eemaldu aastate jooksul, tagades nii juurekanalite püsiva täitmise.
 • Tänu hüdrokortisoonatsetaadile on pastal antiseptilised ja põletikuvastased omadused, mis vähendavad operatsioonijärgseid infektsioone.
 • Tavapärane vorm (pulber/vedelik) võimaldab reguleerida tsemendi viskoossust obturatsioonitehnika järgi.

Koostis

Pulber:

 • Hüdrokortisoonatsetaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0 g
 • Abiained: tümooljodiid, baariumsulfaat, tsinkoksiid, magneesiumstearaat kuni . . . . . .   100,0 g

Vedelik:

 • Eugenool  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91,0 ml
 • Abiained kuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0ml

Kasutusjuhend

Töödeldav hammas tuleb isoleerida (vatirulliga või kofferdamiga). Pärast kanali hoolikat vormimist, selle puhastamist antiseptilise lahusega, loputamist ja pabertihvtidega kuivatamist valmistage kanali täitepasta, valades pulbrit järkjärgult vedelikku (eugenool või ENDOMETHASONE vedelik) suhtes 2 lusikatäit pulbrit 3–6 tilga vedeliku kohta seni, kuni pasta on saavutanud valitud täitmistehnika jaoks vajaliku konsistentsi (vaseliinile sarnase tekstuuri):
- kasutades pasta carrier-i;
- ja/või kattes gutta percha tihvtid valmistatud pastaga kondensatsioonitehnikate jaoks.

Seejärel täitke pasta carrier-i abil juurekanal ja pange kanalisse üks või mitu gutta percha tihvti, mis on eelnevalt kohandatud kanali kujuga.
Tehke röntgenülesvõtted, et veenduda, et juurekanalid on korralikult täidetud.

Koostoimed

Ärge kasutage koos komposiitmaterjalidega, sest eugenoolipõhised preparaadid pärsivad nende
polümerisatsiooni.

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Sarnaselt mistahes juurekanali täitmispastaga, võib kanali sulgeda ainult siis, kui seda on eelnevalt töödeldud reameriga ning kanal on puhastatud ja korralikult desinfitseeritud. Enne juurekanali täitmist määrake kindlaks juurekanali pikkus, et välistada üle tipu täitmist, sest pasta ei ole resorbeeruv. Elektrostaatilise toime tõttu kipub ENDOMETHASONE N sarnaselt kõigi pulbritega pudelis paakuma. Etiketile märgitud kogus vastab pulbri kaalule. Seega on pulbri paakumise kõrvaldamiseks vaja enne kasutamist pudelit loksutada.

 • C – Söövitav (sisaldab tümooljodiidi)
 • N – Keskkonnale ohtlik
 • Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.
 • Kahjulik allaneelamisel.
 • Põhjustab põletust.
 • Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade/näokaitset.
 • Silma või igemetele sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
 • Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).
 • Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 25 °C ja kaitsta niiskuse eest.

Pakend

• 14 g pulber + mõõtelusikas
• 10ml vedelik
• Komplekt: 14 g pulbrit pudelis + 10 ml vedelikku pudelis + mõõtelusikas