Ostukorv
€0.00 (0)

Ultra Safety Plus

ühekordne, turvaline süstimisvahend

€28.99

hind
hinnale lisandub käibemaks

Näidustused

Steriilne, ühekordne ja turvaline süstimissüsteem, et vältida juhuslikke nõelatorkeid ja kontamineerumise ohtu.

Omadused ja eelised

 • Steriilne, ühekordne, aspireeriv süstimissüsteem, mis on loodud spetsiaalselt nõelatorgete vältimiseks.
 • Korki pole vaja tagasi panna, seega vastab GDC suunistele.
 • Nõelaava näidik aitab suunata nõelaava.
 • Läbipaistev süstlasilinder võimaldab aspireerimist jälgida.

Kasutusjuhend

1. etapp. Rebige kott näidatud viisil keskelt lahti.
2. etapp. Laske süstevahendil kukkuda lauale, hoides kotti kinni mõlema käega (vältige seadme puutumist, et mitte muuta toote steriilsust).
3. etapp. Võtke silindrist tugevalt kinni ja lükake süstelahuse ampull täielikult seadme avatud otsast sisse.
4. etapp. Võtke kolvi käepidemest kinni, pange pöial sõrmehoidiku taha ning sisestage käepideme ots süstlasilindrisse süstelahuse ampulli taha.
5. etapp. Nüüd lükake nõela kaitseümbrist süstla silindri peal käepideme suunas, kuni kuulete KLÕPSU (klõps tekib, kui nõela kaitseümbris liigub süstla silindri peal vastu käepidet ja lukustab osad kokku).

Hoiatus! Kui nõela kaitseümbrist ei õnnestu täielikult lõpuni (klõpsuni) lükata, võib süstal kasutamise ajal osadeks lahti tulla.

6. etapp. Kõik liikumised on nüüd suunatud nõelast eemale.

Eemaldage nõelalt kork ja visake ära. Süstal on nüüd kasutusvalmis. Alati veenduge, et süstelahuseampullist on eelnevalt väljutatud vähemalt 0,25 ml kuni 0,35 ml lahust (ruumi tekitamiseks).

Automaataspireerimine: Süsteseadme ampullsilindri alusel on näha nõela tagumist keskmist osa hoidev plastots, mis süstimise alguses surub vastu membraani ja vabastamisel tekkival membraani liikumisel plastotsast eemale tekib aspiratsioon.
Aspireerimine. Teist tüüpi aspireerimine tekib painduva O-rõnga kaudu, mis paikneb käepideme kolvi lõpus ja tekitab vaakumi, kui arst tõmbab käepidet süstla silindrist eemale.

Ampulli punn liigub koos kolbiga, tekitades aktiivse aspiratsiooni. See on paremini näha, kui ampullist on eelnevalt väljutatud vähemalt 0,25 ml kuni 0,35 ml lahust (ruumi tekitamiseks).

Hoiatus! Kui seade täislukustub juhuslikult positsioonis 2, ei tohi ise hakata lukustust kõrvaldama. Kasutage uut süstevahendit.

7. etapp. Pärast süstimist laske sõrmedega lahti O-rõngaga käepidemest ja võtke kinni sõrmehoidikust, libistage kaitseümbrist süstla silindrit mööda nõela suunas, kuni jõuate esimese hoideasendini (kuulete nõrka KLÕPSU); seejärel võtke kinni süstla silindrist ja tõmmake kaitseümbrist veelgi rohkem nõela poole, kuni jõuate lõplikku lukustusasendisse (kuulete tugevat KLÕPSU).

8. etapp. Kui soovite siis süstelahuse ampulli süstlast eemaldada, tõmmake kolvi käepide täielikult tagasi (A) ja seejärel eemaldage käepide (B). Seejärel tõmmake sõrmehoidikut kolbi mööda kuni O-rõnga käepidemini ning seejärel (C) lükake kolb tagasi ampulli ja eemaldage ampull.

Nüüd saab süstevahendi ohutult ära visata.

Olulised märkused

HOIATUSED

 • Enne süstimist eemaldage ja visake ära nõelakork. ÄRGE PANGE KORKI NÕELALE TAGASI.
 • Ärge painutage, lõhkuge ega muul viisil pingestage nõelu, sest see võib teile ja/või patsiendile põhjustada raskeid vigastusi.
 • Ärge ühendage nõela süstlakolbi otsa süstimise ajal, sest nõelad võivad murduda ja patsiendi kudedesse jääda, olles potentsiaalselt raske püsiva vigastuse põhjuseks. Ärge kasutage lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehme koe eeldatav paksus on lähedane nõela pikkusega.
 • Vältige tugevat survet ja nõela ülemäärast liigutamist süstimise ajal, sest see võib põhjustada nõela purunemist, mis võib põhjustada teile ja/või teie patsiendile raskeid vigastusi.
 • Olge eriti valvas patsiendiga, kellel on nõelakartus või kes näib olevat eriti kartlik, kui muudate nõela asukohta süstimise ajal.
 • ULTRA SAFETY PLUS XL: vältige liiga kiiret süstimist ja/või liigset rõhku, sest see võib süstimise ajal põhjustad patsiendile suuremat valu.
 • Ärge proovige kaitseümbrist lukult maha suruda.
 • Ärge kunagi suruge (kätega) teravaid esemeid selleks ettenähtud (pooltäis) konteinerisse.

ETTEVAATUSABINÕUD

a) Hoida kasutusajani originaalpakendis.

b) Lugege läbi käepidemega kaasas olevad kasutusjuhised.

c) Ainult ühekordseks kasutamiseks. See seade on mõeldud kasutamiseks ühel patsiendil. Mistahes korduv kasutamine põhjustab teiste patsientide ja kasutaja jaoks kriitilisi riske, sealhulgas infektsiooni ja traumat, sest nõel ei ole enam steriilne ja nõela purunemise risk on suur.

Kui on vajalik mitme ampulli kasutamine, siis vahetage iga ampulli järel ka seadet, et vähendada nõela kahjustumist /purunemist/paindumist.

1 patsient / 1 ampull / 1 süstevahend

d) Kontrollige, kas kaitsetasku on enne kasutamist terve. Kui kaitsetasku ei ole terve, siis ei ole süstevahend steriilne ning seda ei tohi kasutada.

e) Veenduge, et kaitseümbris kinnitub käepideme külge kuuldava klõpsuga, mis näitab selle lukustumist õigesse asendisse.

f) ULTRA SAFETY PLUS XL:  kuna XL suuruses nõeltel on suurem diameeter kui teistel nõeltel, siis tuleb nõela paindumise/murdumise riski vähendamiseks pehme kude enne süstimist stabiliseerida.

g) Kui seade täislukustub juhuslikult positsioonis 2, ei tohi midagi teha lukustuse kõrvaldamiseks. Kasutage uut süstevahendit.

h) Süstimise lõppemisel ja kaitseümbrise liikumisel positsiooni 2, kuhu see lukustub kuuldava klõpsuga, eemaldage ampull 8. etapis kirjeldatud protseduuriga. Seejärel visake süstevahend teravate esemete konteinerisse. Visake ampull klaasikonteinerisse. Käepide on nüüd autoklaavimiseks valmis.

Palun lugege autoklaavimisjuhiseid.

i) Pange saastunud nõelaga lukustatud süstevahend alati teravate esemete konteinerisse.

j) Valige kasutamiseks sobiv teravate esemete konteiner mahuga 6 liitrit või rohkem.

KÄEPIDEME PUHASTAMINE JA STERILISEERIMINE

Tähelepanu! Puhastage ja steriliseerige käepide enne esimest ja pärast iga kasutamist.

 • Eemaldage kõik vere ja sülje jäägid, harjates ja pestes käepidet.
 • Kasutada võib desinfektandi lahust pH väärtusega <10, järgides tootja juhiseid lahuse kontsentratsiooni ja kasutamise kohta.
 • Steriliseerige autoklaavis temperatuuril 134 °C kuni 138 °C kogu aparaadi tsükli vältel. Need tsüklid võivad varieeruda vastavalt sellele, millises riigis toodet kasutatakse ehk sõltuvalt asjassepuutuva riigi regulatsioonidest ja/või kehtivatest seadustest.
 • Hoidke käepidet saastumise eest.
 • Kasutusea määrab tavaliselt kasutamisest tingitud kulumine ja kahjustused.

Pakend

Karbis:

100 steriilset ühekordselt kasutatavat kaitsvat süstevahendit
1 steriliseeritav must käepide
5 silikoonist O-rõngast